Get Adobe Flash player

privacy beleid

 

Privacvbeleid


Artikel 12. Bescherming van de privacy

De  verkoper behoudt zich  het recht  voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de  klant te

verzamelen , dit  zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die  door de  klant worden

opgegeven  bij inschrijving en/of  bestelling (  email-adres, naam, adres en  telefoonnummer) als

onrechtstreeks door bvb.  het gebruik van cookies,  inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of

bestelling.

De  klant heeft overeenkomstig met de  Wet van 8  december 1992 ter Bescherming van de

Persoonlijke Levenssfeer  ten allen tijde  het recht om deze gegevens in  te zien,  te wijzigen en te  laten

verwijderen  indien hij/zij niet langer  informatie wenst te ontvangen omtrent de  activiteiten van de

verkoper. Hiervoor kan de  klant contact opnemen met Outlet Shoes for kids Juul  & Guust.


Artikel 13. Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens  worden door Outlet Shoes for kids Juul  & Guust (Sofie Declercq)  verwerkt,

voor klantenbeheer op basis van de  contractuele relatie als gevolg van  uw bestelling/aankoop en

voor direct marketing (om u  nieuwe produkten of diensten aan te  bieden) op basis van ons

gerechwaardigd belang om te  ondernemen, lndien u  niet wil  dat w'rj  uw gegevens  verwerken met het

oog  op direct marketing, volstaat het ons  dat mee  te delen  op Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. .

Via  dat adres kan u  ook altijd vragen  welke gegevens wij  over u  verwerken en ze  verbeteren of  laten

wissen,  of ze vragen over te dragen. Als het niet eens  bent met de  manier waarop wij  uw gegevens

verwerken, kan u zich  wenden to de Commissie  voor de bescherming van  de persoonlijke levenssfeer

(Drukpersstraat 35, te 1000 Brussel -  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. ).